TrojcaJ

Неделя след Петдесятница
ПРЕСВЕТА ТРОИЦА


Утреня

В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн

1 Боже Всевишен в непонятна Троица,
Тебе прославяме ничком със песен,
Ти си единствена цел, за която
духът жадува.

2 Създател на всичко, жив извор, Отче,
в Свое подобие Ти ни превръщаш;
дай крепка вяра, та тя да заслужи
вечна награда.

3 Роден от Отца, чист излив на слава,
със Тебе и в Тебе всички сме братя,
Ти си лозата – на Своите пръчки
живот дарявай.

4 Пламенен Дух, светлина и обич,
властваш над всичко със благост и сила,
разума възроди, съгрей сърцата
със Своя огън.

5 Гост във душата, Един Бог във Троица,
дай да живеем по Твоята воля,
да Те възлюбим и вечно да бъдем
с Теб единени. Амин.


1 ант. На Тебе царство и власт, * на Тебе сила и слава, / на Тебе хвала и величие навеки, / о, преблагословена Троице.


Псалом 62 (63):2-9

Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; *
за Тебе жадува душата ми,

за Тебе чезне плътта ми *
в земя пуста, изсъхнала и безводна,

за да видя Твоята сила и Твоята слава, *
както Те видях в светилището:

защото Твоята милост е по-добра от живота. *
Устата ми ще Те възхвалят.

Тъй ще Те благославям в живота си; *
в Твое име ще дигна ръцете си.

Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми *
и с радостен глас Те възхвалят устата ми.

Кога си спомня за Тебе на леглото си, *
размислям за Тебе през нощните стражи,

защото Ти си моя помощ *
и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам;

към Тебе се привърза душата ми, *
Твоята десница ме поддържа.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.


Aнт. На Тебе царство и власт, * на Тебе сила и слава, / на Тебе хвала и величие навеки, / о, преблагословена Троице.

Aнт. 2. С право Те слави, * величае и възхвалява / всичко от Тебе сътворено, / о, преблагословена Троице.
3 ант. Всичко е от Бога, * всичко чрез Него и у Него съществува, / На Него слава вовеки.Четене 1 Кор. 12:4-6

Има различни дарби, ала Духът е един и същ; има различни служби, ала Господ е един и същ; има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички.
Респонсорий
В. На Тебе слава, на Тебе величание, * о, преблагословена Троице. Вс. На Тебе слава. В. На Тебе благодарение вовеки веков. Вс. О, преблагословена Троице. В. Слава на Отца. Вс. На Тебе слава.
Антифон към Песен на Захария Благословен Бог, * Един в Пресвята Троица, / Който сътвори света и го управлява; / на Него слава сега и навеки.
Моления

С радост да величаем Единия Бог в три Лица:

       Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Отче Свети, понеже не знаем как да се молим, дай ни Светия Дух,

— нека ни подкрепя в нашата слабост и да се застъпва за нас според Твоята воля.

Сине Божи, Ти моли Отца да даде на Твоята Църква Утешителя,

— стори Духът винаги да пребъдва с нас.

Ела, Душе Свети, и щедро ни раздай Своите плодове: любов, радост, мир, дълготърпение, благост,

— милосърдие, вяра, кротост, въздържание.

Всемогъщи Боже, Ти прати в сърцата ни Духа на Своя Син, Който вика: Авва, Отче!

— Нека ни направлява Светият Дух, та заедно с Христа да участваме в наследството на вечния живот.
Отче наш.
Молитва
Боже Отче, Ти изпрати в света Твоя Син, Словото на истината, и Духа, Който осветява, за да открие на хората тайната на Божествения живот; † стори в изповядването на истинската вяра да познаем славата на вечната Троица * и да славим Единството на Божествените Лица в силата на Тяхното действие. Чрез нашия Господ.

Песен на Захария (Лука 1:68-79)

Благословен е Господ, Бог Израилев, *
задето посети и извърши избавление на Своя народ

и издигна за нас в дома на Своя отрок Давида *
рог на спасение,

както възвести *
през устата на Своите свети от века пророци

спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят;

за да прояви Своята милост над отците ни *
и да си спомни светия Си завет,

клетвата, с която Той се кле *
на Авраама, нашия отец;

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим

в светост и правда пред Него, *
през всички дни на живота си.

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*
понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез прощаване на греховете им,

поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети Изток свише,

за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, *
и да насочи нозете ни в пътя на мира.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Туриха над главата Му надпис, * който показваше вината Му: / Този е Исус, Царят Юдейски.

Моления
С искрено благочестие да величаем нашия Изкупител, Който за нас претърпя смърт и беше погребан, за да възкръсне от мъртвите. Да отправим към Него смирени молитви:
Господи, помилвай ни.

Христе, Господи и Учителю наш, Ти беше за нас послушен дори до смърт,
научи ни на вярно послушание към Отца.

Христе, живот наш, умирайки на кръстното дърво, Ти победи смъртта и ада,
позволи ни да умираме с Теб, та заедно с Тебе да възкръснем за живот.

Христе, Царю наш, Ти стана гавра за хората и като червей беше стъпкан,
научи ни да подражаваме на Твоето душеспасително смирение.

Христе, спасение наше, Ти предаде живота Си в жертва за нас като за възлюбени братя,
стори да се обичаме със същата любов.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва
Боже, Отче наш, погледни милостно Твоето семейство, + за което нашият Господ, Исус Христос, доброволно се предаде в ръцете на преследвачите * и понесе страданията на кръста. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.