WczwGODZ

Велики четвъртък
Час на четивата
В. † Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

Химн
1 Да възпеем бой хвалебен
и борба неповторима
и победата на Кръста
с химни нека величаем
нашият свят Изкупител
там смъртта със смърт потъпка.

2 Праотецът разбунтуван
пагубния плод опитал,
на смъртта подвластен стана;
но смили се пак Творецът
и дърво ни даде ново
та живота да ни върне

3 Всемогъщият отсъди
за спасение на всички,
дяволът, баща на мрака,
сам да падне в свойте мрежи
и с което порази ни,
стана наше изцеление.

4 Всяко време се изпълни
и настана свято време,
Своя Син Отец изпрати ‒
Бог, Създател на земята,
от утроба на Девица
се роди на раб във образ.

5 Между хората всели се
и живя трийсет години,
Сам избра смъртта на кръста,
от греха да ни изкупи,
като Агнец непорочен
Себе Си принесе в жертва.

6 Хвала на Отца Предвечен,
на Сина Единороден,
на Духа на Двама равен;
слава Богу в Свята Троица ‒
Той ни пази и дарява
с благодатната си милост. Амин.

Псалмодия
Ант. 1. Изнемощях от вопли, * да чакам Бога мой.
Псалм 68 (69): 2-22, 30-37
Ревността за Твоя дом ме яде
Дадоха Му да пие оцет, смесен със жлъчка. (Мат. 27:34)
І
Спаси ме, Боже, *
защото водите стигнаха до душата ми.

Затънах в дълбоко блато *
и няма на що да застана;

влязох в дълбочината на водите *
и бързото им течение ме отвлича.

Изнемощях от вопли; засъхна гърлото ми; *
измъчиха се очите ми да чакам Бога мой.

Ония, които ме мразят без вина, *
са повече от космите на главата ми:

враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; *
каквото не съм отнемал, него трябва да дам.

Боже, Ти знаеш моето безумие *
и греховете ми не са скрити от Тебе.

Да се не посрамят поради мене всички ония, *
които се надяват на Тебе, Господи, Боже на силите.

Да се не посрамят поради мене ония, *
които Те търсят, Боже Израилев,

защото заради Тебе понасям хули *
и с безчестие покриват лицето ми.

Чужд станах за братята си *
и странен за синовете на майка ми,

защото ревността за Твоя дом ме яде *
и хулите на ония, които Те хулят, падат върху мене;

и плача, като постя с душата си, *
и за това ме хулят;

и обличам вместо дреха вретище, *
и им ставам за приказ;

за мене приказват седещите при портите *
и за мене пеят песни винопийците.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Изнемощях от вопли, / да чакам Бога мой.

Ант. 2. Дадоха ми за храна жлъчка, * и в жаждата ми с оцет ме напоиха.
II
Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; *
във време благоприятно, Боже,

по голямата Си благост, *
чуй ме в истината на Твоето спасение;

извади ме из тинята, за да не затъна; †
да се избавя от ония, които ме мразят, *
и от дълбоките води;

да ме не завлече водното течение, †
да ме не погълне бездната, *
да не затвори над мене пропастта своите уста.

Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; *
по многото Твои щедрости милостно погледни на мене;

не скривай лицето Си от Твоя раб, *
защото скърбя; скоро ме чуй;

приближи се до душата ми, избави я; *
заради моите врагове ме спаси.

Ти знаеш моя позор, моя срам и моето посрамяване: *
всичките ми врагове са пред Тебе.

Позорът съкруши сърцето ми и аз изнемощях, †
очаквах състрадание, но го няма, *
утешители, ала не намирам.

И дадоха ми за храна жлъчка, *
и в жаждата ми с оцет ме напоиха.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Дадоха ми за храна жлъчка, / и в жаждата ми с оцет ме напоиха.

Ант. 3. Търсете Бога * и ще ви оживее сърцето.
III
Аз пък съм беден и страдам; *
Твоята помощ, Боже, да ме въздигне.

Ще славя името на моя Бог в песни, *
ще Го превъзнасям в славословие,

и това ще бъде по-угодно на Господа, *
отколкото вол или телец с рогове и с копита.

Ще видят това страдащите и ще се зарадват. *
И ще ви оживее сърцето, на вас, които търсите Бога,

защото Господ слуша бедните *
и не пренебрегва Своите затворници.

Да Го възхвалят небеса и земя, *
морета и всичко, що се движи в тях;

защото Бог ще спаси Сион, ще съгради Юдините градове *
и там ще се заселят и ще го наследят;

потомството на рабите Му ще се закрепи в него *
и всички, които обичат Неговото име, ще се заселят в него.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Търсете Бога / и ще ви оживее сърцето.

В. Кога Аз бъда издигнат от земята. Алилуя.
Вс. Всички ще привлека към Себе Си. Алилуя.

Молитва
Боже, Ти си спасението на онези, които Те обичат, Ти чрез смъртта на Твоя Син ни даде надеждата, че ще постигнем онова, в което вярваме, † умножи в нас даровете на Твоята благодат, * за да имаме дял в славата на Неговото възкресение. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.