WczwJ

Велики четвъртък
Утреня

В. † Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Знак на страстите Господни:
жлъч, оцет и тръст, и хули,
гвоздеи и острието,
свéтите ребра проболо,
та вода и кръв да бликат,
да измият греховете.

2 Кръсте верен, благороден,
о, дърво от Бог избрано,
като тебе няма друго
тъй красиво във горите;
гвоздеи, греди тъй сладки,
сладкия товар понесли.

3 Клони наведи, превий се,
не бъди така сурово,
да омекне твоят дънер –
тялото на Царя славен,
на човешкия Спасител
да не се измъчва вече.

4 Ти достойно бе да носиш
откупът за греховете,
тиха пристан да покажеш
в свят на бури и стихии
тебе освети Агнецът,
напоил те с кръв невинна.

5 Чест да бъде на Отеца,
на сина Единороден
със Духа на любовта Им;
Богу хвала в Троица Свята,
Той ни пази и дарява
с благодати милостиво. Амин.

Ант. 1. Погледни, Господи, моето страдание; * бърже ме послушай.
Псалм 79 (80)
Посети Своето лозе, Господи
Дойди, Господи Исусе. (Откр. 22:20)
Пастирю Израилев, послушай! †
Ти, Който водиш като стадо Йосиф, *
Който седиш на херувимите, яви се!

Пред Ефрема, Вениамина и Манасия *
издигни силата Си и дойди да ни спасиш.

Боже, възстанови ни; †
да светне лицето Ти *
и ще се спасим!

Господи, Боже на силите! докога ще бъдеш гневен *
към молитвите на Твоя народ?

Ти ги нахрани с хляб, намокрен със сълзи, *
и ги напои с изобилни сълзи;

направил си ни предмет на противоречие †
между нашите съседи *
и нашите врагове се гаврят с нас;

Боже на силите, възстанови ни! †
Да светне лицето Ти *
и ще се спасим!

Ти пренесе от Египет лозата, *
изгони народите и я посади;

очисти за нея място, *
закрепи корените й и тя изпълни земята.

Планините се покриха със сянката й *
и клоните й са като кедри Божии;

тя пусна клони до морето *
и младочки до реката.

Защо срути нейната ограда, *
та я късат всички, минаващи по пътя?

Горският глиган я подрива *
и полският звяр я обгризва.

Боже на силите! обърни се, *
милостно погледни от небето и виж, и посети това лозе;

опази туй, що е насадила Твоята десница, *
и младочките, които Ти укрепи за Себе Си.

То е с огън обгорено, изпосечено; *
от заплахата на Твоето лице ще погинат.

Да бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница, *
върху човешкия син, когото си укрепил за Себе Си,

и ние няма да отстъпим от Тебе; *
оживи ни и ние ще призоваваме Твоето име.

Господи, Боже на силите, възстанови ни! †
Да светне лицето Ти *
и ще се спасим!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 1. Погледни, Господи, моето страдание; * бърже ме послушай.

Ант. 2. Ето, Бог е моето спасение; * на Него се уповавам и се не боя.
Песен Ис. 12:1-6
Радостта на освободения народ
Който е жаден, да дойде при Мене и да пие. (Йоан. 7:37)
В оня ден ще кажеш: Ще Те славя, Господи! *
Ти ми беше гневен,

но отвърна гнева Си *
и ме утеши.

Ето, Бог е моето спасение; *
на Него се уповавам и се не боя;

защото Господ е моя сила и Господ е мое пение; *
и Той ми биде за спасение.

Тогава с радост ще черпите вода *
от изворите на спасението

и ще кажете в него ден: *
Славете Господа, призовавайте името Му;

разгласяйте между народите делата Му; *
напомняйте, че името Му е велико;

пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико – *
нека знаят това по цяла земя.

Весели се и радвай се, жителко Сионова, *
защото велик е посред тебе Светият Израилев.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 2. Ето, Бог е моето спасение; * на Него се уповавам и се не боя.

Ант. 3. Господ ни нахрани с тлъста пшеница * и ни насити с мед от скала.
Псалм 80 (81)
Тържествено подновяване на завета
Гледайте, братя, да не би у някого от вас да има лукаво от неверие сърце. (Евр. 3:12)
Радостно пейте на Бога, нашата твърдиня; *
† възклицавайте към Бога Яковов;

вземете псалм, дайте тимпан, *
сладкогласна гусла с псалтир;

тръбете с тръба в новомесечие, *
в определеното време, в деня на нашия празник,

защото това е закон за Израил, *
наредби от Бога Яковов.

Той установи това като свидетелство за Йосиф, *
когато тоя излезе из Египетската земя,

дето чу звуци от език, който той не знаеше: †
„Аз снех товара от раменете му, *
и освободих ръцете му от кошниците.

В утеснението си ти Ме повика и Аз те избавих; †
изсред гръма те чух, *
при водите на Мерива те изпитах.

Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам: *
о, да беше Ме послушал, Израиле!

Да нямаш други бог *
и да не се покланяш на другоземен бог.

Аз съм Господ, Бог твой, †
Който те изведе из Египетската земя; *
отвори устата си и Аз ще ги изпълня.”

Но Моят народ не слушаше гласа Ми *
и Израил Ми се не покоряваше;

затова Аз ги оставих на техните упорити сърца; *
нека ходят по своите помисли.

О, да беше Ме слушал Моят народ *
и Израил да ходеше в Моите пътища!

щях веднага да смиря техните врагове *
и да обърна ръката Си против техните потисници

ония, които мразят Господа, щяха да им се подмилкват, *
а тяхното добруване би се продължило завинаги;

щях да ги храня с тлъста пшеница *
и щях да ги насищам с мед от скала.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 3. Господ ни нахрани с тлъста пшеница * и ни насити с мед от скала.

Четене (Евр. 2:9б-10)
Виждаме, че Исус зарад претърпяната смърт биде увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да вкуси смърт за всички. Защото подобаваше на Оня, заради Когото е всичко и от Когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенствува началника на тяхното спасение.

Респонсорий
В. Със Своята кръв, Господи, * изкупи всички ни.
Вс. Със Своята кръв, Господи, * изкупи всички ни.
В. От всяко коляно и език, народ и племе.
Вс. Изкупи всички ни.
В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Вс. Със Своята кръв, Господи, * изкупи всички ни.

Ант. От сърце пожелах да ям с вас тая пасха, * преди да пострадам.
Песен на Захария
Лука 1:68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
задето посети и извърши избавление на Своя народ

и издигна за нас в дома на Своя отрок Давида *
рог на спасение,

както възвести *
през устата на Своите свети от века пророци

спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят;

за да прояви Своята милост над отците ни *
и да си спомни светия Си завет,

клетвата, с която Той се кле *
на Авраама, нашия отец;

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим

в светост и правда пред Него, *
през всички дни на живота си.

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*
понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез прощаване на греховете им,

поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети Изток свише,

за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, *
и да насочи нозете ни в пътя на мира.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. От сърце пожелах да ям с вас тая пасха, * преди да пострадам.

Моления
Да молим Спасителя Христа, Който чрез смъртта и възкресението Си ни изкупи:
Господи, помилвай ни.

Господи, Ти отиде в Йерусалим, за да пострадаш и да влезеш в славата Си,
— доведи Своята Църква до вечната Пасха.

Христе, когато беше въздигнат на кръста, ребрата Ти бяха прободени от копието на войника,
— изцели раните ни.

Господи, Твоят кръст стана дърво на живота,
— дари неговите плодове на възродените чрез кръщението.

Христе, увиснал на кръста, Ти прости на каещия се разбойник,
— прости на нас, грешните, нашите вини.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Боже, Ти си спасението на онези, които Те обичат, Ти чрез смъртта на Твоя Син ни даде надеждата, че ще постигнем онова, в което вярваме, † умножи в нас даровете на Твоята благодат, * за да имаме дял в славата на Неговото възкресение. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.