WndGODZ

ПАСХАЛНО ВРЕМЕ
ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
ЧАС НА ЧЕТИВАТА
Тържественото навечерие замества часа на четивата. Тези, които не участват в него, трябва да прочетат поне четири четива от това невечерие заедно с отпевните псалми от литургийника.