WndJ

УТРЕНЯ

В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

Химн
1 Зора над света изгрява,
развеселява небето,
земята пее със радост,
в терзания адът стене.

2 Че Царят с крепка десница
изтръгна смъртното жило,
потъпка властта на ада
и пленниците изведе.

3 Затвориха гроба с камък
и воин пазеше входа,
а Той в лъчите на слава
печалния мрак напусна.

4 Разглася ангелът: Господ
възкръсна, както бе казал,
строши хомота на ада,
плача превърна във песен.

5 Христе, бъди за душата
пасхалната вечна радост
и нас, от Теб възкресени,
вземи във Своята свита.

6 Сияйни Господи, Тебе,
за нас умрял и възкръснал,
с Отца и Духа навеки
да славят всички спасени. Амин.

Псалми и песен от неделя І седмица.

Ант. 1. Христос възкръсна * и озари Своя народ, / който избави с кръвта Си. / Алилуя.

Псалм 62 (63):2-9

Тъга по Бога

Този пребъдва с Бога, който отхвърля делата на мрака.

Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; *
за Тебе жадува душата ми,
за Тебе чезне плътта ми *
в земя пуста, изсъхнала и безводна,
за да видя Твоята сила и Твоята слава, *
както Те видях в светилището:
защото Твоята милост е по-добра от живота. *
Устата ми ще Те възхвалят.
Тъй ще Те благославям в живота си; *
в Твое име ще дигна ръцете си.
Като с тлъстина и с дървено масло
се насища душата ми *
и с радостен глас Те възхвалят устата ми.
Кога си спомня за Тебе на леглото си, *
размислям за Тебе през нощните стражи,
защото Ти си моя помощ *
и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам;
към Тебе се привърза душата ми, *
Твоята десница ме поддържа.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 1. Христос възкръсна * и озари Своя народ, / който избави с кръвта Си. / Алилуя.

Ант. 2. Нашият Спасител възкръсна от гроба, * да пеем химни на Господа, нашия Бог. / Алилуя.
Песен Дан. 3:57-88, 56

Цялото творение величае Бога

Хвалете нашия Бог всички Негови раби. (Откр. 19:5)

Всички дела Господни, благословете Господа, *
пейте и Го прославяйте вовеки.
Ангели Господни, благословете Господа, *
благословете, небеса, Господа.
Благословете Господа, всички води, +
които сте по-високо от небесата, *
благословете Господа, всички сили Господни.
Благословете Господа, слънце и луно, *
благословете Господа, звезди небесни.
Благословете Господа, всички дъждове и роси, *
благословете Господа, всички ветрове.
Благословете Господа, огън и жар, *
благословете Господа, студ и пек.
Благословете Господа, роса и скреж, *
благословете Господа, нощи и дни.
Благословете Господа, светлина и тъмнина, *
благословете Господа, лед и мраз.
Благословете Господа, скреж и сняг, *
благословете Господа, мълнии и облаци.
Да благослови Господа земята, *
да пее и да Го прославя вовеки.
Благословете Господа, планини и хълмове, *
благословете Господа, всички израстъци по земята.
Благословете Господа, извори, *
благословете Господа, моря и реки.
Благословете Господа, китове +
и всичко, що се движи във водите, *
благословете Господа, всички птици небесни.
Благословете Господа, зверове и всички добитъци, *
благословете Господа, синове човешки.
Благослови, Израиле, Господа, *
пей и Го прославяй вовеки.
Благословете Господа, свещеници Господни, *
благословете Господа, раби Господни.
Благословете Господа, духове и души на праведните, *
благословете Господа, праведни и смирени по сърце.
Благословете Господа, Анание, Азарие и Мисаиле, *
пейте и Го прославяйте вовеки.
Да благославяме Отца и Сина и Светия Дух, *
да пеем и да Го прославяме вовеки.
Благословен си Ти върху твърдта небесна, *
прехвален си и прославен вовеки.
На края на тази песен не се казва Слава на Отца.

Ант. 2. Нашият Спасител възкръсна от гроба, * да пеем химни на Господа, нашия Бог. / Алилуя.

Ант. 3. Христос възкръсна, * както беше казал. / Алилуя.
Псалм 149

Радостта на светиите

Синовете на Църквата, синовете на новия народ, се радват на своя Цар, Христос. (Исихий)

Пейте на Господа песен нова; *
хвала на Него в събранието на светиите.
Да се весели Израил за своя Създател; *
синовете на Сиона да се радват за своя Цар.
Да хвалят името Му с хора, *
с тимпан и гусли да Му пеят,
защото Господ благоволи към Своя народ, *
прославя смирените със спасение.
Да тържествуват светиите в слава, *
да се радват върху леглата си.
Славословия към Бога да бъдат в устата им, *
и двуостър меч в ръката им,
за да извършат отмъщение над народите, *
наказание над племената,
да връзват техните царе във вериги *
и техните велможи в окови железни,
да извършат на тях писания съд. *
Тая чест е за всички Негови светии.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 3. Христос възкръсна, * както беше казал. / Алилуя.

Четене Деян. 10:40-43

Бог възкреси Исус на третия ден и даде Му да се явява – не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след възкресението Му от мъртвите. И заповяда ни да проповядваме на людете, и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога Съдия над живи и мъртви. За Него всички пророци свидетелствуват, че всякой, който вярва в Него, ще получи прошка на греховете чрез Неговото име.

Респонсорий

В. Този е денят, който е Господ сътворил. * Алилуя, алилуя. Вс. Този е денят. В. Да се възрадваме и да се развеселим в него. Вс. Алилуя, алилуя. В. Слава на Отца. Вс. Този е денят.

Ант. към Песен на Захария В първия ден на седмицата * жените дойдоха на гроба много рано, / след изгрев-слънце. / Алилуя.
Песен на Захария
Лука 1:68-79

Благословен е Господ, Бог Израилев, *
задето посети и извърши избавление
на Своя народ
и издигна за нас в дома
на Своя отрок Давида *
рог на спасение,
както възвести *
през устата на Своите свети
от века пророци –
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят;
за да прояви Своята милост над отците ни *
и да си спомни светия Си завет,
клетвата, с която Той се кле *
на Авраама, нашия отец;
за да ни даде, след като ни избави
от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в светост и правда пред Него, *
през всички дни на живота си.
И ти, младенецо, ще се наречеш
пророк на Всевишния,*
понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,
и да дадеш на народа Му
да познае спасението *
чрез прощаване на греховете им,
поради великото милосърдие
на нашия Бог, *
с което ни посети Изток свише,
за да просвети ония,
които са в тъмнина и сянка смъртна, *
и да насочи нозете ни в пътя на мира.
Слава на Отца и Сина *,
и Светия Дух.
Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. към Песен на Захария В първия ден на седмицата * жените дойдоха на гроба много рано, / след изгрев-слънце. / Алилуя.

Моления
Бог Отец възкреси от мъртвите Христа, Дарителя на живота, и нас ще възкреси със силата Си, затова да Му се помолим:
Спаси ни, Христе, живот наш.
Христе, Ти си светлината, която свети в мрака, Ти си изворът на живота и на нашето освещаване,
— помогни ни да преживеем този ден за Твоя прослава.
Господи, Ти измина пътя на страданието и кръста,
— стори, като страдаме и умираме съединени с Тебе, заедно с Тебе и да бъдем възкресени.
Исусе, Сине на Отца, наш учителю и брате, Ти ни направи царе и свещеници пред нашия Бог,
— стори с радост да Ти принасяме хвалебна жертва.
Царю на славата, очакваме деня на Твоето пришествие,
— дай ни да гледаме Твоето лице и да се уподобим на Тебе.

Отче наш.

Молитва
Боже, Който на днешния ден победи смъртта чрез Твоя Син и ни отвори портите към вечния живот, + дай, молим Ти се, ние, които тържествено честваме Господнето възкресение, възобновени от Твоя Свети Дух, * да възкръснем за светлината на нов живот. Чрез нашия Господ.

В края на този молитвен час, ако има свещеник, той казва:

Идете си с мир. Алилуя, алилуя.
Вс. Благодарим на Бога. Алилуя, алилуя.