WndMD

Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

Ант. Христос беше предаден за нашите грехове * и възкръсна за наше оправдаване. / Алилуя.
Псалм 117 (118)
Празничен благодарствен химн
Исус е камъкът, който, пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла. (Деян. 4:11)
І
Славете Господа, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.

Да каже сега домът Израилев: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да каже сега домът Ааронов: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да кажат сега, които се боят от Господа: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

В утеснението си викнах към Господа *
и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

Господ е с мене, няма да се уплаша: *
какво ще ми стори човек?

Господ ми е помощник, *
ще гледам срещу моите врагове.

По-добре да се уповаваме на Господа, *
отколкото да се надяваме на князе.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
ІІ
Всички народи ме бяха окръжили, *
но с името Господне аз ги повалих;

обсадиха ме, обиколиха ме, *
но с името Господне аз ги повалих.

Обиколиха ме, както пчели обикалят мед, +
и угаснаха като огън в тръне: *
с името Господне аз ги повалих.

Блъснаха ме силно, за да падна, *
ала Господ ме подкрепи.

Господ е моя сила и песен; *
Той стана мое спасение.

Глас на радост и спасение *
в жилищата на праведните;

десницата на Господа твори сила! +
Десницата Господня е висока, *
десницата Господня твори сила!

Няма да умра, но ще живея *
и ще разгласям делата Господни.

Господ ме строго наказа, *
ала на смърт ме не предаде.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
ІІІ
Отворете ми портите на правдата: *
ще вляза в тях, ще прославя Господа.

Ето портите Господни: *
праведните ще влязат в тях.

Славя Те, че ме послуша *
и стана мое спасение.

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, *
той стана глава на ъгъла:

това е от Господа *
и е дивно в очите ни.

Тоя ден е Господ сътворил: *
да се зарадваме и да се развеселим в него.

О, Господи, спаси! *
О, Господи, спомогни!

Благословен, който иде в името Господне! *
Благославяме ви от дома Господен.

Господ е Бог и ни осия; +
връзвайте с въже жертвата, *
водете я към роговете на жертвеника.

Ти си мой Бог: ще Те славя; *
Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям.

Славете Господа, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Христос беше предаден за нашите грехове * и възкръсна за наше оправдаване. / Алилуя.

Четене (Ефес. 2:4-6)
Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени) и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Исуса.

В. Този е денят, който е Господ сътворил. Алилуя.
Вс. Да се зарадваме и да се развеселим в него. Алилуя.

Молитва
Боже, Който на днешния ден победи смъртта чрез Твоя Син и ни отвори портите към вечния живот, + дай, молим Ти се, ние, които тържествено честваме Господнето възкресение, възобновени от Твоя Свети Дух, * да възкръснем за светлината на нов живот. Чрез нашия Господ.