WndW

Възвание
Днес възванието се казва винаги преди утренята.

Ант. Христос наистина възкръсна. / Алилуя.
Псалом 94 (95)
Дойдете да запеем Господу *
и да възкликнем към Бога, твърдинята на спасението ни;
да застанем пред лицето Му със славословие, *
с песни да възкликнем към Него,
Ант. Христос наистина възкръсна. / Алилуя.
защото Господ е Бог велик*
и Цар велик над всички богове.
В Неговата ръка са дълбините земни, *
Негови са и върховете планински;
Ант. Христос наистина възкръсна. / Алилуя.
Негово е морето, и Той го е създал, *
и Неговите ръце са образували сушата.
Дойдете да се поклоним и да припаднем, *
да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец;

Ант. Христос наистина възкръсна. / Алилуя.

защото Той е Бог наш, +
и ние сме народ от Неговото паство *
и овци под Негови ръце.
О, да бяхте сега послушали Неговия глас: +
„Не ожесточавайте сърцето си както в Мерива, *
както в деня на изкушението в пустинята,

Ант. Христос наистина възкръсна. / Алилуя.

дето Ме изкушаваха вашите бащи, *
изпитваха Ме и видяха Моето дело.
Четирийсет години бях дразнен от този народ +
и казах: Това е народ, който се заблуждава мв сърцето си;*
те не познаваха пътищата Ми и затова в гнева Си се заклех, *
че те не ще влязат в Моето покоище.”

Ант. Христос наистина възкръсна. / Алилуя.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.
Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Христос наистина възкръсна. / Алилуя.