WponGODZ

ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК
УТРЕНЯ
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

Химн
1.Знак на страстите Господни:
жлъч, оцет и тръст, и хули,
гвоздеи и острието,
светите ребра проболо,
та вода и кръв да бликат,
да измият греховете.

2.Кръсте верен, благороден,
о, дърво от Бог избрано,
като тебе няма друго,
тъй красиво във горите;
гвоздеи, греди тъй сладки,
сладкия товар понесли.

3.Клони наведи, превий се,
не бъди така сурово,
да омекне твоят дънер –
тялото на Царя славен,
на човешкия Спаител
да не измъчва вече.

4.Ти достойно бе да носиш
откупът за греховете,
тиха пристан да покажеш
в свят на бури и стихии –
тебе освети Агнецът,
напоил те с кръв невинна.

5.Чест да бъде на Отеца,
на сина Единороден
със Духа на любовта Им:
Богу хвала на Троица Свята,
Той ни пази и дарява
с благодати милостиво. Амин.

Ант. 1. Казва Исус: * Душата Ми е прескръбна до смърт; / останете тук и бъдете будни с Мене.
Псалм 41 (42)
Жажда за Бога и за храма
Който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром. (Откр. 22:17)
Както кошута жадува за водни потоци, *

тъй душата ми, Боже, копнее за Тебе!+
Душата ми жадува за Бога силний, живий: *
кога ще дойда пред лицето Божие!

Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем, *
когато всеки ден ми думаха: Де е твоят Бог?

Колчем си спомня това, изливам душата си,
защото съм ходил с многолюдие,

влизал съм с тях в Божия дом *
с радостния и славословен глас на празнуващото множество.

Защо униваш, душо моя, *
и защо се смущаваш?

Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, *
моя Спасител и моя Бог.

Унива в мене душата ми; +
затова си спомням за Тебе от земята Йорданска, *
от Ермон, от планина Цоар.

Бездна бездна призовава с гласа на Твоите водопади; *
всички Твои води и Твои вълни преминаха над мене.

Денем Господ ще покаже милостта Си +
и нощем песен ще Му пея, *
молитва към Бога на моя живот.

Ще кажа на Бога, моя застъпник: Защо си ме забравил? *
Защо ходя натъжен от обидите на врага?

Сякаш костите ми се трошат, *
кога враговете ми се гаврят над мене,

кога ми думат всеки ден: *
Де е твоят Бог?

Защо униваш, душо моя, *
и защо се смущаваш?

Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, *
моя Спасител и моя Бог.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 1. Казва Исус: * Душата Ми е прескръбна до смърт; / останете тук и бъдете будни с Мене.

Ант. 2. Сега е съд над тоя свят; * сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън.
Песен Сир. 36:1 – 7, 2 – 14
Молитва за Йерусалим
А вечен живот е това да познават Тебе, Единия Истинен Бог, и пратения от Тебе Исус Христос. (Йоан 17:3)
Помилуй ни, Владико, Боже на всички, *
и милостно погледни и напрати върху всички народи Твоя страх.

Дигни ръката Си против чуждите народи *
и нека те познаят Твоята мощ.

Както пред тях Ти яви светостта Си в нас, *
тъй и пред нас яви величието Си в тях

и нека те познаят, както ние познахме, *
че няма Бог освен Тебе, Господи!

Прослави ръката и дясната Си мишца; *
подигни ярост и пролей гняв.

Събери всички колена Яковови *
и ги направи Твое наследие, както е било изпървом.

Помилуй, Господи, народа, наречен на Твое име, *
и Израил, когото Ти нарече първенец.

Напълни Сион с хвалата на Твоите обещания *
и Твоя народ – със славата Си.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 2. Сега е съд над тоя свят; * сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън.

Ант. 3. Исус, начало и изпълнение на нашата вяра, * претърпя позора на Кръста, / а сега седи отдясно на Отца.
Псалм 18 (19):1-7
Слава на Бога Творец
Ще ни посети Изток свише, за да насочи нозете ни в пътя на мира. (срв. Лук. 1:78-79)
Небесата проповядват славата на Бога, *
и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.

Ден на ден реч предава, *
и нощ на нощ знание открива.

Няма език и няма наречие, *
дето не би се чувал техният глас.

Техният звук се носи по цяла земя *
и техните думи до краищата на вселената.

В тях Той е поставил жилище за слънцето +
и то излиза като жених из брачния си чертог, *
радва се като исполин да измине пътя си:

от края на небесата е изходът му +
и шествието му до другия им край, *
и от неговата топлина нищо се не укрива.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 3. Исус, начало и изпълнение на нашата вяра, * претърпя позора на Кръста, / а сега седи отдясно на Отца.

Четене Йер. 11:19-20
Аз пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж против мене, думайки:
„Да турим отровно дърво в неговото ядене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че
и името му вече да се не споменува”. Но Ти, Господи Саваот, праведни Съдия, Който
изпитваш сърца и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение, защото на Тебе поверих моето дело!

Респонсорий
В. Със Своята кръв, Господи, * изкупи всички ни.
Вс. Със Своята кръв.
В. От всяко коляно и език, народ и племе.
Вс. Изкупи всички ни.
В. Слава на Отца.
Вс. Със Своята кръв.

Антифон към Песен на Захария Отче праведний! * светът Те не позна; / но Аз Те познах, / че Ти си Ме пратил.
Песен на Захария
Лука 1:68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
задето посети и извърши избавление

на Своя народ
и издигна за нас в дома

на Своя отрок Давида *
рог на спасение,

както възвести *
през устата на Своите свети
от века пророци –

спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят;

за да прояви Своята милост над отците ни *
и да си спомни светия Си завет,

клетвата, с която Той се кле *
на Авраама, нашия отец;
за да ни даде, след като ни избави

от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим

в светост и правда пред Него, *
през всички дни на живота си.
И ти, младенецо, ще се наречеш

пророк на Всевишния,*
понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,
и да дадеш на народа Му

да познае спасението *
чрез прощаване на греховете им,
поради великото милосърдие

на нашия Бог, *
с което ни посети Изток свише,
за да просвети ония,

които са в тъмнина и сянка смъртна, *
и да насочи нозете ни в пътя на мира.

Слава на Отца и Сина *,
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Антифон към Песен на Захария Отче праведний! * светът Те не позна; / но Аз Те познах, / че Ти си Ме пратил.

Моления
Да молим Спасителя Христа, Който чрез смъртта и възкресението Си ни изкупи:
Господи, помилвай ни.

Господи, Ти отиде в Йерусалим, за да пострадаш и да влезеш в славата Си,
доведи Своята Църква до вечната Пасха.

Христе, когато беше въздигнат на кръста, ребрата Ти бяха прободени от копието на войника,
изцели раните ни.

Господи, Твоят кръст стана дърво на живота,
дари неговите плодове на възродените чрез кръщението.

Христе, увиснал на кръста, Ти прости на каещия се разбойник,
прости на нас, грешните, нашите вини.

Отче наш.

Молитва
Всемогъщи Боже, поради нашата слабост падаме в грехове, + дай ни нов живот *
чрез заслугите на страданието на Твоя Единороден Син. Който е Бог и с Тебе
живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.