WponMD

Велики Понеделник
МОЛИТВА ПРЕЗ ДЕНЯ
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

Химн
1. Исусе, осъден от хора,
за правда, любов и благост,
смили се, Господи мили,
прости ни нашта измяна.

2. Исусе, разпнат на кръста
високо на хълма Голгота,
дай ни при Теб да останем,
когато дойдат страдания.

3. Исусе, в гроба положен
от Твоите верни братя,
мир и живот навеки
смъртта Ти нека ни носи.

4. Исусе, заклан / убит Агнецо,
Който отне греховете,
Отец, Дух Свѐти и Тебе
ще славим с песен навеки. Амин.

Ант. Пред празник Пасха * Исус, знаейки, че е дошъл часът Му, / понеже бе възлюбил Своите, Той ги възлюби докрай.
Псалм 118 (119):41-48
VІ (Вав)
Справедливоста на Божия закон
Господи, да дойдат върху мене Твоите милости, *
Твоето спасение по словото Ти,

и аз ще дам отговор на тоя, който ме хули, *
защото се уповавам на Твоето слово.

Не отнимай съвсем от устата ми словото на истината, *
защото аз се уповавам на Твоите съдби

и ще пазя Твоя закон винаги, *
во веки веков;

ще ходя свободно, *
защото търсих Твоите заповеди;

ще говоря за Твоите откровения пред царете, *
и няма да се посрамя;

ще се утешавам с Твоите заповеди, *
които съм възлюбил;
ще простирам ръцете си към Твоите заповеди,

които възлюбих, *
и ще размислям за Твоите наредби.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Псалм 39 (40):2-14. 17-18
Благодарение и моление
Жертва и принос Ти не пожела, а тяло Ми приготви. (Евр. 10:5)

І
Твърдо се уповавах на Господа +
и Той се наклони към мене, *
и чу моите вопли;

извлече ме от страшен ров, *
от тинесто блато,

постави на камък нозете ми *
и утвърди стъпките ми;

и вложи в устата ми нова песен ‒ *
хвала на нашия Бог.

Мнозина ще видят, ще се побоят *
и ще се уповават на Господа.

Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа *
и се не обръща към горделивите и към ония, които
се отбиват към лъжата!

Много си сторил Ти, Господи, Боже мой: *
за Твоите чудеса и помисли за нас ‒ кой ще се уподоби на Тебе! –

бих желал да проповядвам и говоря за тях, *
но те брой нямат.

Жертва и принос Ти не пожела; +
продупчи Ми ушите; *
всесъжение и жертва за грях не поиска.

Тогава рекох: Ето, ида; *
в книжния свитък е писано за Мене;

желая да изпълня волята Ти, Боже Мой, *
и Твоят закон е в сърцето Ми.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
ІІ
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; +
не забранявах на устата си: *
Ти знаеш това, Господи.

Твоята правда не скривах в сърцето си, *
възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе,

и не затаявах Твоята милост и Твоята истина *
пред великото събрание.

Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мене; *
Твоята милост и Твоята истина нека ме пазят непрестанно,

защото злини безбройни са ме окръжили; *
постигнаха ме беззаконията ми, та дори да виждам не мога;

те са повече от космите на главата ми; *
моето сърце ме остави.

Благоволи, Господи, да ме избавиш; *
Господи, побързай ми на помощ.

Да се радват и да се веселят чрез Тебе *
всички, които Те търсят,

и ония, които обичат Твоето спасение, *
да казват непрестанно: велик е Господ!

Аз съм беден и сиромах, *
но Господ се грижи за мене.

Ти си помощ моя и избавител мой; *
Боже мой, не закъснявай!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Пред празник Пасха * Исус, знаейки, че е дошъл часът Му, / понеже бе възлюбил Своите, Той ги възлюби докрай.

Четене (Йез. 33: 10б, 11а)
Нашите престъпления и нашите грехове са върху нас, и ние чезнем в тях: Как тогава можем даживеем?Жив съм Аз, казва Господ Бог: Не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив.

В. Той бе измъчван, но страдаше доброволно.  Алилуя.
Вс. И уста Си не отваряше. Алилуя.

Молитва
Всемогъщи Боже, поради нашата слабост падаме в грехове, + дай ни нов живот * чрез заслугите на страданието на Твоя Единороден Син. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.