WptJ

Велики петък
Утреня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Знак на страстите Господни:
жлъч, оцет и тръст, и хули,
гвоздеи и острието,
свéтите ребра проболо,
та вода и кръв да бликат,
да измият греховете.

2 Кръсте верен, благороден,
о, дърво от Бог избрано,
като тебе няма друго
тъй красиво във горите;
гвоздеи, греди тъй сладки,
сладкия товар понесли.

3 Клони наведи, превий се,
не бъди така сурово,
да омекне твоят дънер –
тялото на Царя славен,
на човешкия Спасител
да не се измъчва вече.

4 Ти достойно бе да носиш
откупът за греховете,
тиха пристан да покажеш
в свят на бури и стихии –
тебе освети Агнецът,
напоил те с кръв невинна.

5 Чест да бъде на Отеца,
на сина Единороден
със Духа на любовта Им;
Богу хвала в Троица Свята,
Той ни пази и дарява
с благодати милостиво. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Бог и собствения Си Син не пощади, * а Го отдаде за всички ни.
Псалм 50 (51)
Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, *
и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Много пъти ме умий от моето беззаконие *
и очисти ме от моя грях,

защото беззаконията си съзнавам *
и моят грях е винаги пред мене.

Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших *
и лошо пред Твоите очи извърших;

тъй че Ти си прав в Твоята присъда *
и чист в Твоя съд.

Ето, в беззаконие съм заченат *
и в грях ме роди майка ми.

Ето, Ти обикна истината в сърцето *
и вътре в мене ми яви мъдростта Си.

Поръси ме с исоп и ще бъда чист; *
умий ме и ще бъда по-бял от сняг.

Дай ми да чуя радост и веселие *
и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.

Отвърни лицето Си от греховете ми *
и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, *
и правия дух обнови вътре в мене.

Не ме отхвърляй от лицето Си *
и Светия Твой Дух не отнимай от мене.

Върни ми радостта на Твоето спасение *
и с властния Дух ме утвърди.

Беззаконните ще науча на Твоите пътища *
и нечестивите към Тебе ще се обърнат.

Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, *
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

Господи, отвори устните ми *
и устата ми ще възвестят Твоята хвала;

защото да би искал жертва, аз бих Ти дал; *
но към всесъжения не благоволиш.

Жертва Богу е дух съкрушен; *
сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.

Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, *
въздигни стените йерусалимски;

тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; *
тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Бог и собствения Си Син не пощади, / а Го отдаде за всички ни.

Ант. 2. Исус Христос ни възлюби * и уми от нашите грехове чрез Своята кръв.
Песен Ав. 3:2-4, 13а, 15-19
Господи! чух вест от Тебе *
и се уплаших.

Господи! свърши делото Си сред години, +
сред години го яви; *
в гнева спомни Си за милост.

Бог иде от Теман, *
и Светият – от планина Фаран.

Величието Му покри небесата *
и славата Му изпълни земята.

Блясъкът Му е като слънчева светлина; +
от ръцете Му лъчи, *
и тука е скривалището на силата Му!

Ти излизаш за спасение на Твоя народ, *
за спасение на Твоя помазан.

С конете Си отвори път в морето, *
през дълбините на големите води.

Аз чух – и вътрешността ми затрепера; *
при известието за това затрепериха устните ми,

болка проникна в костите ми *
и мястото под мене трепери;

а аз трябва да бъда спокоен в бедствения ден, *
когато ще дойде против народа ми неговият грабител.

Макар и да не цъфне смоковницата *
и да няма плод по лозите,

макар маслината да измени *
и нивата да не даде храна,

макар и да не останат овци в кошарата *
и рогат добитък в оборите,

аз и тогава ще се радвам в Господа *
и ще се веселя в Бога на моето спасение.

Господ Бог е моя сила: +
Той ще направи нозете ми като на елен *
и ще ме изкачи на височините ми!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Исус Христос ни възлюби / и уми от нашите грехове чрез Своята кръв.

Ант. 3. Покланяме се, Господи Исусе, на Твоя кръст, * прославяме Твоето свято възкресение, / защото чрез кръстното дърво дойде радостта за целия свят.
Псалм 147 (147 Б)
Хвали, Иерусалиме, Господа; *
хвали, Сионе, твоя Бог,

защото Той укрепява заворките на твоите порти, *
благославя твоите синове сред тебе;

утвърдява в твоите предели мир, *
с тлъста пшеница те насища;

праща на земята Своето слово; *
Неговото слово бързо върви;

дава сняг като вълна; *
сипе скреж като пепел;

хвърля градушката Си на късове; *
пред Неговия мраз кой ще устои?

Прати словото Си и всичко се разтапя; *
духне с вятъра Си и води потекат.

Той яви Своето слово Якову, *
Своите наредби и Своите съдби – Израилю.

На никой друг народ Той не е сторил това *
и Неговите съдби те не знаят.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Покланяме се, Господи Исусе, на Твоя кръст, / прославяме Твоето свято възкресение, / защото чрез кръстното дърво дойде радостта за целия свят.

Четене (Ис. 52:13-15)
Ето, Моят Раб ще благоуспее, ще се въздигне, ще се възвиси и възвеличи. Както мнозина бидоха смаяни, гледайки на Него – толкоз ликът Му беше обезобразен повече, отколкото на всеки човек, и видът Му – повече, отколкото на синовете човешки – така Той ще смае много народи; царе ще затворят пред Него устата си, защото ще видят онова, за което не им е било говорено, и ще узнаят, каквото не са слушали.

Респонсорий
В. Христос стана за нас послушен дори до смърт / и то смърт кръстна.
Вс. Христос стана за нас послушен дори до смърт / и то смърт кръстна.
В. Макар и да е Син Божи, Той се научи на послушание чрез онова, което претърпя.
Вс. Христос стана за нас послушен дори до смърт / и то смърт кръстна.
Ант. Туриха над главата Му надпис, * който показваше вината Му: / Този е Исус, Царят Юдейски.
Песен на Захария (Лука 1:68-79)
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
задето посети и извърши избавление на Своя народ

и издигна за нас в дома на Своя отрок Давида *
рог на спасение,

както възвести *
през устата на Своите свети от века пророци

спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят;

за да прояви Своята милост над отците ни *
и да си спомни светия Си завет,

клетвата, с която Той се кле *
на Авраама, нашия отец;

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим

в светост и правда пред Него, *
през всички дни на живота си.

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*
понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез прощаване на греховете им,

поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети Изток свише,

за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, *
и да насочи нозете ни в пътя на мира.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Туриха над главата Му надпис, * който показваше вината Му: / Този е Исус, Царят Юдейски.

Моления
С искрено благочестие да величаем нашия Изкупител, Който за нас претърпя смърт и беше погребан, за да възкръсне от мъртвите. Да отправим към Него смирени молитви:
Господи, помилвай ни.

Христе, Господи и Учителю наш, Ти беше за нас послушен дори до смърт,
научи ни на вярно послушание към Отца.

Христе, живот наш, умирайки на кръстното дърво, Ти победи смъртта и ада,
позволи ни да умираме с Теб, та заедно с Тебе да възкръснем за живот.

Христе, Царю наш, Ти стана гавра за хората и като червей беше стъпкан,
научи ни да подражаваме на Твоето душеспасително смирение.

Христе, спасение наше, Ти предаде живота Си в жертва за нас като за възлюбени братя,
стори да се обичаме със същата любов.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва
Боже, Отче наш, погледни милостно Твоето семейство, + за което нашият Господ, Исус Христос, доброволно се предаде в ръцете на преследвачите * и понесе страданията на кръста. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.