WptMD

Велики петък
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Кръсте, благословил земята,
в теб са спасение и надежда,
беше на смърт позорна знакът,
сега си врата към небето.

2 Сега носиш Святата жертва ‒
към Себе Си тя ни привлича;
осъден е князът на мрака ‒
в Нея той няма нищо свое.

3 На Тебе, Исусе, прослава
с Отца и Духа във единство,
защото днес в Кръста победен
даряваш ни вечната радост. Амин.

Псалмодия

Ант. Беше вече около шестия час * и настана мрак по цялата земя / до деветия час.
Псалм 39 (40):2-14, 17-18
Твърдо се уповавах на Господа,+
и Той се наклони към мене ⃰
и чу моите вопли;

извлече ме от страшен ров,⃰
от тинесто блато,

постави на камък нозете ми ⃰
и утвърди стъпките ми;

и вложи в устата ми нова песен – ⃰
хвала на нашия Бог.

Мнозина ще видят, ще се побоят ⃰
и ще се уповават на Господа.

Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа ⃰
и се не обръща към горделивите и към ония, които се отбиват към лъжата!

Много си сторил Ти, Господи, Боже мой: за Твоите чудеса ⃰
и помисли за нас – кой ще се уподоби на Тебе!

бих желал да проповядвам и говоря за тях, ⃰
но те брой нямат.

Жертва и принос Ти не пожела;+
продупчи Ми ушите; ⃰
всесъжение и жертва за грях не поиска.

Тогава рекох: ето, ида; ⃰
в книжния свитък е писано за Мене;

желая да изпълня волята Ти, Боже Мой ⃰
и Твоят закон е в сърцето Ми.

Възвестявах Твоята правда във великото събрание;+
не забранявах на устата си: ⃰
Ти знаеш това, Господи.

Твоята правда не скривах в сърцето си, ⃰
възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе,

и не затаявах Твоята милост и Твоята истина ⃰
пред великото събрание.

Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мене; ⃰
Твоята милост и Твоята истина нека ме пазят непрестанно,

защото злини безбройни са ме окръжили; ⃰
постигнаха ме беззаконията ми, та дори да виждам не мога;

те са повече от космите на главата ми; ⃰
моето сърце ме остави.

Благоволи, Господи, да ме избавиш; ⃰
Господи, побързай ми на помощ.

Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, ⃰
които Те търсят,

и ония, които обичат Твоето спасение, ⃰
да казват непрестанно: велик е Господ!

Аз съм беден и сиромах, ⃰
но Господ се грижи за мене.

Ти си помощ моя и избавител мой; ⃰
Боже мой, не закъснявай!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Псалм 53 (54): 3-6, 8-9
Боже, чрез Твоето име ме спаси ⃰
и с Твоята сила ме съди.

Боже, чуй молитвата ми, ⃰
послушай думите на устата ми;

защото чужденци се дигнаха против мене, +
и силни търсят душата ми; ⃰
те нямат Бога пред себе си.

Ето, Бог е мой помощник; ⃰
Господ подкрепя душата ми.

С усърдие ще Ти принеса жертва, ⃰
ще прославя името Ти, Господи, защото е благо,

защото Ти ме избави от всички неволи, ⃰
и окото ми изгледваше неприятелите ми.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Псалм 87 (88)
Господи, Боже на моето спасение! ⃰
денем и нощем викам пред Тебе:

да влезе пред Твоето лице молитвата ми; ⃰
наклони ухото Си към молбата ми;

защото душата ми се насити на нещастия, ⃰
и животът ми се приближи до преизподнята.

Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; ⃰
станах като човек без сила,

хвърлен между мъртвите, – ⃰
като убитите, които лежат в гроба,

за които Ти вече си не спомняш, ⃰
и които са отблъснати от Твоята ръка.

Ти ме тури в подземен ров, *
в мрак, в бездна.

Натегна върху ми Твоята ярост, ⃰
и с всичките Си вълни Ти (ме) порази.

Ти отдалечи от мене моите познати, +
направи ме отвратителен за тях; ⃰
затворен съм, и не мога да изляза.

Окото ми се умори от тъга: +
цял ден виках към Тебе, Господи, ⃰
протягах ръце към Тебе.

Нима над мъртви ще направиш чудо? ⃰
Нима мъртвите ще станат и ще Те славят?

Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост, ⃰
и Твоята истина – в мястото на тлението?

нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса,⃰
и в земята на забравата – Твоята правда?

Но аз викам към Тебе, Господи, ⃰
и сутрин рано молитвата ми Те изпреваря.

Защо, Господи, отблъсваш душата ми ⃰
и криеш лицето Си от мене?

Аз съм нещастен и от младини се топя; ⃰
нося Твоите ужаси и изнемогвам.

Над мене се пренесе Твоята ярост, ⃰
Твоите заплахи ме сломиха,

всеки ден ме окръжават като вода: ⃰
всички заедно ме обсаждат.

Ти отдалечи от мене приятели и близки: ⃰
моите познати се не виждат.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Беше вече около шестия час / и настана мрак по цялата земя / до деветия час.

Четене (Ис. 53:4-5)
Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи; а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него и чрез Неговите рани ние се изцелихме.

В. Спомни си за мене, Господи.
Вс. Кога дойдеш в царството Си.

Молитва
Боже, Отче наш, погледни милостно Твоето семейство, + за което нашият Господ, Исус Христос, доброволно се предаде в ръцете на преследвачите * и понесе страданията на кръста. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.