WptN

Велики петък
Вечерня

Вечернята казват само онези, които не участват в следобедния литургичен обред.

В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Издига се царско знаме,
сияе кръстът във слава –
самият Творец на него
увисна в човешко тяло.

2 На него Исус, прободен
с острец бездушен и хладен,
изми от нас греховете
на кръв и вода в струите.

3 Дърво, обагрено с пурпур,
поело кръвта Христова,
ти бе избрано да носиш
святото тяло на Бога.

4 Блажени са твойте клони –
везни, които претеглят
за нас свещения откуп,
отнел трофея на ада.

5 Да коленичим пред Кръста,
олтар за святата жертва –
умря на него Животът
със смърт живота да върне.

6 О, Кръсте, благословен си,
едничка наша надеждо,
отнел си мощта на злото,
премахвай греха в душите.

7 О, Троице, спасение наше,
бъди прославена вечно,
изкупените чрез Кръста
със благодат укрепявай. Амин.

Ант. 1. Чуйте, всички народи, * и погледнете моята болка.
Псалм 115 (116 Б)
Повярвах и затова говорих: *
Силно съм съкрушен.

В моята необмисленост си казах: *
Всеки човек е лъжа.

Какво да въздам на Господа *
за всичките Му благодеяния към мене?

Чашата на спасението ще приема *
и името Господне ще призова.

Моите оброци ще дам на Господа *
пред целия Негов народ.

Скъпа е в очите на Господа *
смъртта на Неговите светии.

О, Господи, аз съм Твой раб, *
аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня.

Ти счупи моите окови. +
Тебе ще принеса хвалебна жертва *
и името Господне ще призова.

Моите оброци ще дам на Господа *
пред целия Негов народ,

в дворите на дома Господен, *
посред тебе, Йерусалиме!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 1. Чуйте, всички народи, * и погледнете моята болка.

Ант. 2. Отпадна в мене духът ми, * онемя в мене сърцето ми.
Псалм 142 (143):1-11
Господи, чуй молитвата ми, +
послушай молбата ми по Твоята истина; *
чуй ме по Твоята правда

и не влизай в съд с Твоя раб, *
защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите.

Врагът преследва душата ми, +
натъпка в земята живота ми, *
принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите

и отпадна в мене духът ми, *
онемя в мене сърцето ми.

Спомням си за стародавните дни, +
размишлявам за всички Твои дела, *
разсъждавам за делата на Твоите ръце.

Простирам към Тебе ръце; *
душата ми е към Тебе като жадна земя.

Чуй ме по-скоро, Господи: *
духът ми изнемогва;

не скривай лицето Си от мене, *
за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб.

Дай ми да чуя рано Твоята милост, *
защото на Тебе се уповавам, Господи.

Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, *
защото към Тебе възнасям душата си.

Избави ме, Господи, от моите врагове: *
към Тебе прибягвам.

Научи ме да изпълнявам Твоята воля, *
защото Ти си мой Бог;

Твоят благ Дух да ме води *
в земята на правдата.

Заради Твоето име, Господи, оживи ме; *
заради Твоята правда избави от напаст душата ми.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 2. Отпадна в мене духът ми, * онемя в мене сърцето ми.

Ант. 3. Когато Исус вкуси от оцета, * рече: свърши се! / И като наведе глава, предаде дух.
Песен (Фил. 2:6-11)
Исус Който, бидейки в образ Божий, +
не счете за похищение *
да бъде равен на Бога;

но понизи Себе Си +
като прие образ на раб и се уподоби на човеци; *
и по вид се оказа като човек,

смири Себе Си, бидейки послушен до смърт, *
и то смърт кръстна.

Затова и Бог Го високо въздигна *
и Му даде име, което е по-горе от всяко име,

та в името на Исуса да преклони колене *
всичко небесно, земно и подземно

и всеки език да изповяда, *
че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 3. Когато Исус вкуси от оцета, * рече: свърши се! / И като наведе глава, предаде дух.

Четене (1 Петр. 2:21б-24)
Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му: Той не стори грях, нито се намери лъст в устата Му; кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на Праведния Съдия; Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та като умрем за греховете, да живеем за правдата: „чрез Неговата рана се изцерихте”.

Респонсорий
В. Христос стана за нас послушен дори до смърт / и то смърт кръстна.
Вс. Христос стана за нас послушен дори до смърт / и то смърт кръстна.
В. Макар и да е Син Божи, Той се научи на послушание чрез онова, което претърпя.
Вс. Христос стана за нас послушен дори до смърт / и то смърт кръстна.

Ант. Бидейки врагове, * се помирихме с Бога / чрез смъртта на Сина Му.
Песен на Дева Мария (Лука 1:46-55)
Радостта на душата в Бога
Душата ми величае Господа, *
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,

задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; *
защото ето отсега ще ме облажават всички родове;

задето Силният ми стори велико нещо, *
и свето е името Му;

и Неговата милост е из рода в род *
за ония, които Му се боят;

Той показа сила с мишцата Си; *
разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;

свали силни от престоли *
и въздигна смирени;

гладни изпълни с блага, *
а богати отпрати без нищо;

взе под закрила Израиля, Своя отрок, *
като си спомни милостта,

както говори на нашите отци, – *
към Авраама и семето му довека.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.
Ант. Бидейки врагове, * се помирихме с Бога / чрез смъртта на Сина Му.

Моления
Похвално е в този случай да се използва молитвата на верните за този ден от литургийника. Може обаче да се използват и следващите молитви или тиха молитва за същите намерения.

Като възпоменаваме благочестиво смъртта на нашия Господ, Исус Христос, чрез която светът получи живот, да отправим смирени молитви към Бога Отца:
Заради смъртта на Твоя Син, послушай ни, Господи.

Дари единство на Твоята Църква.

Бди над нашия папа Н.

Освещавай със силата на Светия Дух всички чинове и степени на Твоите верни.

Умножавай вярата и разбирането на Твоята истина у катехумените.

Обедини разпръснатите християни.

Доведи евреите до пълнотата на изкуплението.

Освети с блясъка на Твоята слава онези, които не вярват в Христа.

Яви знаците на Твоята благост в тварите на онези, които не Те признават.

Ръководи умовете и сърцата на онези, които управляват Отечеството.

Утеши всички угнетени.

Дари починалите със слава.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва
Боже, Отче наш, погледни милостно Твоето семейство, + за което нашият Господ, Исус Христос, доброволно се предаде в ръцете на преследвачите * и понесе страданията на кръста. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.