WptW

Велики Петък

Възвание
Псалом 94 (95)
Ант. Да величаем Христа, Сина Божий, / Който  ни изкупи с кръвта Си.
Дойдете да запеем Господу *
и да възкликнем към Бога, твърдинята на спасението ни;
да застанем пред лицето Му със славословие, *
с песни да възкликнем към Него,
Ант. Да величаем Христа, Сина Божий, / Който  ни изкупи с кръвта Си.
Защото Господ е Бог велик *
и Цар велик над всички богове.
В Неговата ръка са дълбините земни, *
Негови са и върховете планински;
Ант. Да величаем Христа, Сина Божий, / Който  ни изкупи с кръвта Си.
Негово е морето, и Той го е създал, *
и Неговите ръце са образували сушата.
Дойдете да се поклоним и да припаднем, *
да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец;
Ант. Да величаем Христа, Сина Божий, / Който  ни изкупи с кръвта Си.
Защото Той е Бог наш, +
и ние сме народ от Неговото паство *
и овци под Негови ръце.
О, да бяхте сега послушали Неговия глас: +
„Не ожесточавайте сърцето си както в Мерива, *
както в деня на изкушението в пустинята,
Ант. Да величаем Христа, Сина Божий, / Който  ни изкупи с кръвта Си.
Дето Ме изкушаваха вашите бащи, *
изпитваха Ме и видяха Моето дело.
Четирийсет години бях дразнен от този народ +
и казах: Това е народ, който се заблуждава в сърцето си; *
те не познаваха пътищата Ми и затова в гнева Си се заклех, че те не ще влязат в Моето покоище.
Ант. Да величаем Христа, Сина Божий, / Който  ни изкупи с кръвта Си.
Слава на Отца и Сина *,
и Светия Дух.
Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.
Ант. Да величаем Христа, Сина Божий, / Който  ни изкупи с кръвта Си.