WsbGODZ

Велика събота
Час на четивата
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Христе, Царю на небето
и на земята Спасител,
прие да умреш на кръста
и нас от смъртта изкупи.

2 Сега Те молим, Исусе,
дари ни със благодати,
които щедро раздаваш
в мощта на Светите тайнства

3 Ти си Агнец непорочен,
взел на света греховете,
във Твоята кръв светците
опраха своите дрехи.

4 Възкръснал от мъртви, водиш
спасените към небето,
а те навеки Те славят
за Твоята свята жертва.

5 Със тях свържи ни, Исусе,
смирено днес Ти се молим,
във Царството на Отца Си
всички призвани събирай. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Спокойно си лягам * и спя в безопасност.
Псалом 4
Кога викам, чуй ме, *
Боже на моята правда!

В утеснение Ти ми даваше простор. *
Помилуй ме и чуй молитвата ми.

Синове велможки, докога славата ми ще бъде в поругание? *
Докога ще обичате суета и ще търсите лъжа?

Знайте, че Господ Си е отделил Своя светия; *
Господ чува, кога викам към Него.

Като се гневите, не съгрешавайте: *
размислете в сърцето си на леглата си, и утихнете.

Принасяйте жертви праведни *
и се уповавайте на Господа.

Мнозина думат: Кой ще ни покаже добрини? *
Яви ни светлината на лицето Си, Господи!

Ти изпълни сърцето ми с веселие, *
откак у тях се намножи жито и вино и елей.

Спокойно си лягам и спя, +
защото Ти, Господи, *
ми даваш да живея в безопасност.

Слава на Отца и Сина *,
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Спокойно си лягам / и спя в безопасност.

Ант. 2. Плътта ми * ще почива в надежда.
Псалом 15 (16)
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. +
Казах Господу: Ти си Господ мой; *
моите блага Тебе са непотребни.

Към светиите, които са на земята, +
и към Твоите избраници – *
към тях е всичкото ми желание.

Нека се умножават скърбите на ония, *
които тичат към чужди богове;

аз няма да принеса техните кървави възлияния *
и с устата си няма да помена техните имена.

Господ е дял от моето наследие и моята чаша. *
Ти държиш моя жребий.

Междите ми се паднаха по хубави места, *
и наследието ми е приятно за мене.

Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; *
дори и нощем ме учи моята вътрешност.

Винаги виждах пред Себе Си Господа, *
защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя.

Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми; *
а още и плътта ми ще почива в надежда,

защото Ти не ще оставиш душата ми в ада *
и не ще дадеш на Твоя светия да види тление.

Ти ще ми посочиш пътя на живота: +
пълна радост е пред Твоето лице, *
блаженство е в Твоята десница навеки.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Плътта ми / ще почива в надежда.

Ант. 3. Подигнете се, вечни порти, * и ще влезе Царят на славата!
Псалом 23 (24)
Господня е земята и онова, що я изпълня, *
вселената и всичко, що живее в нея,

защото Той я основа върху морета *
и върху реки я утвърди.

Кой ще възлезе на планината Господня, *
или кой ще застане на Неговото свето място?

Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, +
който не се е клел в душата си напразно *
и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближния си

той ще получи благословение от Господа *
и милост от Бога, своя Спасител.

Такъв е родът на ония, които Го търсят, *
които търсят Твоето лице, Боже Яковов!

Подигнете, порти, горнището си, +
подигнете се, вечни порти, *
и ще влезе Царят на славата!

Кой е тоя Цар на славата? +
Крепкият и силният Господ, *
силният на война Господ.

Подигнете, порти, горнището си, +
подигнете се, вечни порти, *
и ще влезе Царят на славата!

Кой е тоя Цар на славата? *
Господ на силите, Той е Цар на славата.

Слава на Отца и Сина *,
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Подигнете се, вечни порти, / и ще влезе Царят на славата!

В. Застъпи се за делото ми и ме защити, Господи.
Вс. По Твоето слово оживи ме.
1 четене
Из Послание до Евреите 4:1-13
Нека се постараем да влезем в покоището на Господа
Нека, прочее, се страхуваме, да не би, като ни е оставено обещание да влезем в Неговото покоище, някой от вас да се яви закъснял. Защото и нам се възвести, както и тям; ала словото, що бяха чули, не им принесе полза, понеже ония, които го бяха чули, не го смесиха с вяра. А влизаме в покоището ние, които повярвахме, както Той е рекъл: „Затова се заклех в гнева Си, че те не ще влязат в Моето покоище”, макар че Неговите дела бяха извършени още от създание мира. Защото нейде е казано за седмия ден тъй: „И в седмия ден Бог си почина от всичките Си дела”. И пак там: „Не ще влязат в покоището Ми”. И тъй, понеже се предоставя на някои да влязат в него, а ония, на които по-рано бе възвестено, не влязоха поради непокорство, пак определя един ден, „днес”, думайки чрез Давид, след толкова време, както е казано по-горе: „Днес, когато чуете гласа Му, да не ожесточите сърцата си”. Защото, ако Исус Навин ги бе успокоил, Давид не би говорил след това за друг ден. Прочее, за Божия народ още остава почивка съботна. Защото, който е влязъл в покоището Му, той и сам е починал от делата си, както Бог от Своите. И тъй, нека се постараем да влезем в онова покоище, та да не би някой да падне в подобно непокорство. Защото словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък и преценява помисли и намерения сърдечни. И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Оня, пред Когото ние ще отговаряме.

Респонсорий (срв. Мат. 27:60-66)
Вс. Когато учениците погребаха Господа, + привалиха голям камък върху вратата гробни, / първосвещениците запечатаха камъка. * И завардиха гроба със стража.
В. Първосвещениците отидоха при Пилат и го молиха да заповяда да се запази гробът, а Пилат се съгласи.
Вс. И завардиха гроба със стража.
2 четене
Древна проповед за светата и велика събота PG 43, 439, 451.462-463
Слизането на Христос в ада
Какво е това? Днес по земята – велика тишина и безмълвие. Велика тишина, защото Царят спи. Земята се уплаши и утихна, защото Бог заспа в плът и възкреси отвека заспалите. Бог умря в плът и адът потрепери. Въплътеният Бог заспа за малко и събуди онези, които са в ада. Той отива да търси праотеца като загубена овца. Иска да посети всички, които седят в тъма и смъртна сянка; отива да освободи пленника Адам и пленницата Ева от страданията Той, техният Бог и неин Син. Влезе Господ при тях, носейки победоносното оръжие – Кръста. Когато Го видя, първозданният Адам с изумление се удари в гърдите и възкликна към всички: „Моят Господ да бъде с всички вас!” А Христос в отговор рече на Адам: „И с твоя дух“. И като го взе за ръка, вдигна го и каза: „Стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите и ще те осветли Христос! Аз съм твоят Бог, Който за тебе станах твой син, Който заради тебе и заради тези, които ще се родят от тебе, говоря сега и с властта Си повелявам на вързаните: Излезте!, и на седещите в тъмнина: Бъдете осветлени!, и на спящите: Станете!
Заповядвам ти: Стани ти, който спиш! Не за това те създадох, за да стоиш окован в ада. Възкръсни от мъртвите, защото Аз съм животът на мъртвите. Възкръсни, дело на Моите ръце! Възкръсни, мое подобие, създадено по Мой образ. Възкръсни, да си вървим оттук: ти в Мене и Аз в тебе ‒ ние сме едно неделимо лице. За тебе Аз, твоят Бог, станах твой син. За тебе Аз, Господ, приех образ на раб. Заради тебе Аз, Който съм по-високо от небесата, дойдох на земята и под земята, заради тебе, човека, станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите; заради тебе, който излезе от градината, в градина бях предаден на юдеите и в градина бях разпнат. Виж на лицето Ми заплюването, което приех за тебе, за да ти възвърна диханието, което някога вдъхнах в твоето лице. Виж на страните ми следите от плесниците, които понесох, за да върна моя образ на обезобразения ти лик. Виж на раменете ми бичуването, което приех, за да снема товара на греховете от раменете ти. Виж ръцете ми, добре приковани към дървото заради тебе, който за зло протегна някога ръка към дървото.
Заспах на кръста със съня на смъртта и копие прободе ребрата Ми за тебе, който заспа дълбок сън в рая и от ребото ти създадох Ева. Моите ребра изцелиха болката на твоето ребро. Моят сън ще те изведе от преизподния сън. Моето копие възпря копието, което бе насочено срещу тебе.
Възкръсни, да си вървим оттук! Врагът те изведе от райската земя, а Аз те поставям вече не в рая, а на небесния престол. Бях ти препречил пътя към дървото – образ на живота, но ето Аз, Който съм самият живот, съм съпричастен с тебе. Поставил бях херувими да те пазят като роб; ще направя херувимите да ти се поклонят като на Бог.
Херувимският престол е подготвен, носачите ‒ на крак и готови, чертогът е издигнат, готови са ястията, съкровищниците на блага са отворени, а Небесното царство е отвека готово.”

Респонсорий
Вс. Отиде си нашият Пастир, + изворът на жива вода, / а по време на смъртта Му слънцето потъмня. / Взет бе в плен този, който държеше в плен първия човек. * Днес нашият Спасител ни освободи от властта на смъртта.
В. Разкъса веригите на ада и обезсили дявола.
Вс. Днес нашият Спасител ни освободи от властта на смъртта.

Молитва
Всемогъщи, вечни Боже, Твоят Единороден Син беше положен в гроба и излезе от него пълен със слава; + стори милостно верните, които чрез кръщението участват в смъртта Му, * чрез възкресението Му да постигнат радостта на вечния живот. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.