WsbJ

Велика събота
Утреня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Спасителю на душите,
покайните песни слушай,
смили се, прости на тези,
които в Теб уповават.

2 Мощта на врага ни древен
със Кръста славен потъпка,
той знак на вярата стана
за всички Твои избрани.

3 Освободи ни навеки
от игото на греха ни,
та злият да не владее
изкупените с кръвта Ти.

4 За нас, Исусе Преблаги,
във преизподнята слезе –
длъжници на смърт горчива
дари със живота вечен.

5 Когато по Твойто слово
светът достигне до края,
отново ще дойдеш в слава
да съдиш живи и мъртви.

6 Затуй, Христе, Ти се молим
да изцелиш наште рани,
Ти, Който в Троица Пресвята
достоен си за прослава. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Убиха невинния Господ, * затова ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син.
Псалм 63 (64)
Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля; *
запази живота ми от врага, който ме застрашава;

укрий ме от заговора на коварните, *
от бунта на злодейците,

които изостриха езика си като меч; +
изопнаха лъка си – язвителните си думи, *
за да стрелят скришом върху непорочния;

те стрелят внезапно върху него и не се боят. *
Те се утвърдиха в зло намерение;

съветваха се да заложат примки *
и думаха: Кой ще ги види?

Дирят неправди, правят разследване подир разследване *
дори до вътрешния живот на човека и до дълбочината на сърцето.

Но Бог ще ги порази със стрела: *
те ще бъдат внезапно пронизани;

с езика си ще поразят сами себе си; *
всички, които ги видят, ще бягат от тях.

И всички човеци ще се уплашат, +
ще възвестят делото Божие *
и ще разберат, че това е Негово дело.

А праведникът ще се развесели в Господа +
и ще се уповава на Него; *
и ще бъдат похвалени всички прави по сърце.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Убиха невинния Господ, / затова ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син.

Ант. 2. От портите на преизподнята * избави душата ми, Господи.
Песен (Ис. 38:10-14,17,19б-20)
Казах в Себе Си: Когато преполових дните си, *
трябва да вляза в портите на преизподнята;

аз съм лишен *
от остатъка на годините си.

Аз казвах: Не ще видя Господа, *
Господа в земята на живите;

не ще видя вече човек *
между живеещите в света;

жилището ми се снема от мястото и се отнася от мене *
като овчарска колиба;

трябва да отрежа като тъкач живота си; +
Той ще ме от основа отреже; *
денем и нощем чаках, че Ти ще ми пратиш смърт.

Чаках до заранта; +
като лъв Той съкрушаваше всичките ми кости; *
ден и нощ чаках, че ще ми пратиш смърт.

Като жерав, като лястовичка издавах звукове, *
като гълъб тъгувах;

очите ми унило гледаха към небето: *
Господи! утеснен съм; спаси ме.

Ето, за добро ми беше силната тъга *
и Ти избави душата ми от гибелния ров,

хвърли зад гърба Си *
всичките ми грехове.

Баща ще възвести на децата Твоята истина. *
Господ ще ме спаси;

и ние във всички дни на нашия живот +
със звуковете на моите струни *
ще пеем песни в дома Господен.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. От портите на преизподнята / избави душата ми, Господи.

Ант. 3. Бях мъртъв * и ето, жив съм вовеки веков; / и имам ключовете на ада и смъртта.
Псалм 150
Хвалете Бога в Неговата светиня, *
хвалете Го в крепостта на силата Му.

Хвалете Го поради Неговото могъщество, *
хвалете Го поради голямото Му величие.

Хвалете Го с тръбен звук, *
хвалете Го с псалтир и гусли.

Хвалете Го с тимпан и хора, *
хвалете Го със струни и органи.

Хвалете Го със звучни кимвали, +
хвалете Го с кимвали гръмогласни. *
Всичко, що диша, да хвали Господа!

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Бях мъртъв / и ето, жив съм вовеки веков; / и имам ключовете на ада и смъртта.

Четене (Ос. 6:1-2)
В скръбта си те от ранно утро ще Ме търсят и ще казват: Да идем и да се върнем при Господа! Защото Той ни нарани – и Той ще ни изцели, порази – и ще превърже раните ни; ще ни оживи в два дни, в третия ден ще ни издигне и ние ще живеем пред лицето Му.

Респонсорий
В. Христос стана за нас послушен дори до смърт, / и то смърт кръстна.
Вс. Христос стана за нас послушен дори до смърт, / и то смърт кръстна.
В. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име.
Вс. Христос стана за нас послушен дори до смърт, / и то смърт кръстна.

Ант. Спаси ни, Спасителю на света, * Ти ни изкупи с Кръста и с кръвта Си; / помагай ни Господи, Боже наш.
Песен на Захария
Лука 1:68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
задето посети и извърши избавление на Своя народ

и издигна за нас в дома на Своя отрок Давида *
рог на спасение,

както възвести *
през устата на Своите свети от века пророци

спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят;

за да прояви Своята милост над отците ни *
и да си спомни светия Си завет,

клетвата, с която Той се кле *
на Авраама, нашия отец;

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим

в светост и правда пред Него, *
през всички дни на живота си.

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*
понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез прощаване на греховете им,

поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети Изток свише,

за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, *
и да насочи нозете ни в пътя на мира.

Слава на Отца и Сина *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.
Ант. Спаси ни, Спасителю на света, * Ти ни изкупи с Кръста и с кръвта Си; / помагай ни Господи, Боже наш.

Моления
С искрено благочестие да величаем нашия Изкупител, Който за нас претърпя смърт и беше погребан, за да възкръсне от мъртвите. Да отправим към Него смирени молитви:
Господи, помилвай ни.

Христе, Спасителю наш, Ти пожела Твоята скръбна Майка да бъде под кръста и да преживее полагането Ти в гроба,
дай ни в страданията си да бъдем участници в Твоето страдание.

Христе, Господи наш, Ти като зърно, паднало в земята, ни донесе плода на Божествения живот,
стори да умираме за греха, а да живеем за Бога.

Христе, Пастирю наш, Ти лежеше в гроба, скрит за всички,
научи ни да обичаме живота, скрит с Тебе в Отца.

Христе, нови Адаме, Ти слезе в преизподния ад, за да освободиш от затвора на смъртта праведните, които от началото на света бяха задържани там,
стори всички, които лежат в гроба на греховете, да чуят Твоя глас и да възкръснат за живот.

Христе, сине на Живия Бог, в Светото кръщение се погребахме заедно с Тебе,
помогни ни да станем подобни на Тебе във възкресението и да напредваме в новия живот.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи, вечни Боже, Твоят Единороден Син беше положен в гроба и излезе от него пълен със слава; + стори милостно верните, които чрез кръщението участват в смъртта Му, * чрез възкресението Му да постигнат радостта на вечния живот. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.