WsbMD

Велика събота
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Кръсте, благословил земята,
в теб са спасение и надежда,
беше на смърт позорна знакът,
сега си врата към небето.

2 Сега носиш Святата жертва ‒
към Себе Си тя ни привлича;
осъден е князът на мрака ‒
в Нея той няма нищо свое.

3 На Тебе, Исусе, прослава
с Отца и Духа във единство,
защото днес в Кръста победен
даряваш ни вечната радост. Амин.

Псалмодия
Ант. Господи, Ти избави душата ми * от преизподния ад.
Псалм 26 (27)
Господ е моя светлина и мое спасение; *
от кого ще се боя?

Господ е крепост на моя живот; *
от кого ще се плаша?

Ако ме нападнат злодейци, противници и враговете ми, +
за да изядат плътта ми, *
те сами ще се спънат и паднат.

И полк да се опълчи против мене, *
няма да се уплаши сърцето ми;

и война да се дигне против мене, *
и тогава ще се надявам.

Едно само молих от Господа, само това искам: +
да пребъдвам в дома Господен *
през всички дни на живота си,

да гледам Господнята красота *
и да посещавам Неговия свети храм,

защото в злочест ден *
Той би ме укрил в Своята скиния,

би ме скрил в тайника на Своето жилище, *
би ме възкачил на скала.

Тогава главата ми би се издигнала над враговете, *
които ме окръжават;

и аз бих пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, *
бих пял и възпявал Господа.

Чуй, Господи, гласа ми, с който викам ; *
помилуй ме и послушай ме.

Сърцето ми повтаря Твоите думи:+
„Търсете лицето Ми”; *
и аз ще търся лицето ти, Господи.

Не скривай от мене лицето Си; *
не отблъсквай в гняв Твоя раб.

Ти беше мой помощник; *
не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже, Спасителю мой!

Защото баща ми и майка ми ме оставиха, *
но Господ ще ме приеме.

Научи ме, Господи, на Твоя път +
и насочи ме в пътеката на правдата, *
поради враговете ми;

не ме предавай на произвола на моите врагове, +
защото въстанаха против мене лъжливи свидетели *
и дишат злоба.

Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост *
в земята на живите.

Надявай се на Господа, бъди мъжествен, *
и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Псалм 29 (30)
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна *
и не остави враговете ми да тържествуват над мене.

Господи, Боже мой, виках към Тебе *
и Ти ме изцели.

Господи, Ти изведе душата ми от ада *
и ме оживи, за да не сляза в гроба.

Пейте на Господа, светии Негови, *
славете паметта на Неговата светиня,

защото гневът Му е за миг, *
благоволението Му за цял живот:

вечер настъпва плач, *
а сутрин – радост.

И аз си думах в своята доброчестина: *
Няма да се поколебая навеки.

По благоволението Си, Господи,
Ти укрепи моята планина; *
но скри лицето Си и аз се смутих.

Тогава към Тебе, Господи, виках *
и Господа моего молих:

„Каква полза от кръвта ми, *
кога сляза в гроба?

ще Те слави ли прахът? *
ще възвестява ли той Твоята истина?

Чуй, Господи, и помилуй ме; *
Господи, бъди ми помощник!”

И Ти обърна тъгата ми в ликуване, *
сне от мене вретището и ме препаса с веселие,

за да Те слави душата ми и да не замлъква. *
Господи, Боже мой, вечно ще Те славя!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Псалм 75 (76)
Знаен е в Юдея Бог; *
велико е Неговото име у Израил.

В Салим беше Неговото жилище *
и Неговото пребивание – на Сион.

Там строши Той лъкови стрели, *
щит и меч и война.

Ти си славен, *
по-мощен от грабителските планини.

Силните по сърце станаха плячка, +
заспаха своя сън, *
и ни един от силните мъже не намери ръцете си.

От Твоята заплаха, Боже Иаковов, *
задряма и колесница, и кон.

Ти си страшен и кой ще устои пред лицето Ти *
във време на Твоя гняв?

Ти възвести от небесата съд; *
земята се уплаши и утихна,

когато Бог стана да съди, *
за да спаси всички угнетени по земята.

И човешкият гняв ще се обърне Тебе за слава: *
остатъка от гнева Ти ще укротиш.

Въздавайте оброци на Господа, вашия Бог, *
и ги изпълнявайте;

всички, които са около Него, *
да принесат дарове на Страшния:

Той укротява духа на князете. *
Той е страшен за земните царе.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господи, Ти избави душата ми / от преизподния ад.

Четене (1 Йоан 2:1б-2)
Пред Отца имаме ходатай Исуса Христа Праведника: и Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят.

В. Господ умъртвява и съживява. 
Вс. Сваля в преизподнята и изважда. 

Молитва
Всемогъщи, вечни Боже, Твоят Единороден Син беше положен в гроба и излезе от него пълен със слава; + стори милостно верните, които чрез кръщението участват в смъртта Му, * чрез възкресението Му да постигнат радостта на вечния живот. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.