WsbN

Велика събота
Вечерня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Ти си единствен Спасител
и на света Изкупител,
Христе, от славата дай ни,
с която кръстът сияе.

2 Чрез Своята смърт премахна
причината за смъртта ни
и победил сатаната,
живот с живота Си даваш.

3 От обич към нас поиска
човешката смърт да вкусиш,
да слезеш в мрака на ада,
за да избавиш дедите.

4 Принесъл Себе Си в жертва,
с Отца Си сега царуваш –
послушай, ние Те молим,
изкупените с кръвта Ти.

5 На Тебе нека да служим,
да следваме Теб, понесли
на Кръста славното знаме,
да побеждаваме злото.

6 За тържеството на Кръста –
извор на нашата радост,
с Отца и Духа във Троица
бъди прославен навеки. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. О, смърте, ще бъда твоята смърт. * О, аде, изтреба ще стана за тебе.
Псалм 115 (116 Б)
Повярвах и затова говорих: *
Силно съм съкрушен.

В моята необмисленост си казах: *
Всеки човек е лъжа.

Какво да въздам на Господа *
за всичките Му благодеяния към мене?

Чашата на спасението ще приема *
и името Господне ще призова.

Моите оброци ще дам на Господа *
пред целия Негов народ.

Скъпа е в очите на Господа *
смъртта на Неговите светии.

О, Господи, аз съм Твой раб, *
аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня.

Ти счупи моите окови. +
Тебе ще принеса хвалебна жертва *
и името Господне ще призова.

Моите оброци ще дам на Господа *
пред целия Негов народ,

в дворите на дома Господен, *
посред тебе, Йерусалиме!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. О, смърте, ще бъда твоята смърт. / О, аде, изтреба ще стана за тебе.

Ант. 2. Както Йона беше в утробата китова * три дни и три нощи, / тъй и Син Човеческий ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
Псалм 142 (143):1-11
Господи, чуй молитвата ми, +
послушай молбата ми по Твоята истина; *
чуй ме по Твоята правда

и не влизай в съд с Твоя раб, *
защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите.

Врагът преследва душата ми, +
натъпка в земята живота ми, *
принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите,

и отпадна в мене духът ми, *
онемя в мене сърцето ми.

Спомням си за стародавните дни, +
размишлявам за всички Твои дела, *
разсъждавам за делата на Твоите ръце.

Простирам към Тебе ръце; *
душата ми е към Тебе като жадна земя.

Чуй ме по-скоро, Господи: *
духът ми изнемогва;

не скривай лицето Си от мене, *
за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб.

Дай ми да чуя рано Твоята милост, *
защото на Тебе се уповавам, Господи.

Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, *
защото към Тебе възнасям душата си.

Избави ме, Господи, от моите врагове: *
към Тебе прибягвам.

Научи ме да изпълнявам Твоята воля, *
защото Ти си мой Бог;

Твоят благ Дух да ме води *
в земята на правдата.

Заради Твоето име, Господи, оживи ме; *
заради Твоята правда избави от напаст душата ми.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Както Йона беше в утробата китова / три дни и три нощи, / тъй и Син Човеческий ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

Ант. 3. Разрушете тоя храм * и в три дни ще го въздигна. / Това говореше Исус за храма на тялото Си.
Песен (Фил. 2:6-11)
Исус Който, бидейки в образ Божий, +
не счете за похищение *
да бъде равен на Бога;

но понизи Себе Си +
като прие образ на раб и се уподоби на човеци; *
и по вид се оказа като човек,

смири Себе Си, бидейки послушен до смърт, *
и то смърт кръстна.

Затова и Бог Го високо въздигна *
и Му даде име, което е по-горе от всяко име,

та в името на Исуса да преклони колене *
всичко небесно, земно и подземно

и всеки език да изповяда, *
че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Разрушете тоя храм / и в три дни ще го въздигна. / Това говореше Исус за храма на тялото Си.

Четене (1 Петр. 1:18-21)
Знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос, Който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас, повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.

Респонсорий
В. Христос стана за нас послушен дори до смърт, / и то смърт кръстна.
Вс. Христос стана за нас послушен дори до смърт, / и то смърт кръстна.
В. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име.
Вс. Христос стана за нас послушен дори до смърт, / и то смърт кръстна.

Ант. Сега се прослави Син Човеческий * и Бог се прослави в Него; / и Бог ще Го прослави в Себе Си, / и веднага ще Го прослави.
Песен на Дева Мария (Лука 1:46-55)
Радостта на душата в Бога
Душата ми величае Господа, *
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,

задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; *
защото ето отсега ще ме облажават всички родове;

задето Силният ми стори велико нещо, *
и свето е името Му;

и Неговата милост е из рода в род *
за ония, които Му се боят;

Той показа сила с мишцата Си; *
разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;

свали силни от престоли *
и въздигна смирени;

гладни изпълни с блага, *
а богати отпрати без нищо;

взе под закрила Израиля, Своя отрок, *
като си спомни милостта,

както говори на нашите отци, – *
към Авраама и семето му довека.

Слава на Отца и Сина *,
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. Сега се прослави Син Човеческий * и Бог се прослави в Него; / и Бог ще Го прослави в Себе Си, / и веднага ще Го прослави.

Моления
С искрено благочестие да величаем нашия Изкупител, Който за нас претърпя смърт и беше погребан, за да възкръсне от мъртвите. Да отправим към Него смирени молитви:
Господи, помилвай ни.

Господи Исусе, от Твоите прободени ребра изтекоха кръв и вода, за да се роди пречудното тайнство на цялата Църква,
чрез Твоята смърт, погребение и възкресение дарявай живот на Своята Невеста.

Господи Исусе, Ти помнеше за тези, които забравиха, че им беше предизвестил Своето възкресение,
погледни онези, които не знаят за Твоята победа над смъртта и живеят без надежда.

Агнецо Божи, Който беше принесен в жертва като наша пасха,
привлечи към Себе Си всички хора.

Боже на вселената, Който проникваш през всички граници, Ти позволи да бъдеш затворен в гроб,
запази човечеството от наказанието на ада и му дари славата на безсмъртието.

Христе, Сине на Живия Бог, Който на кръста отвори пред разбойника райските порти,
стори и починалите, уподобени на Тебе чрез смъртта и погребението, да станат съучастници в славата на Твоето възкресение.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва
Всемогъщи, вечни Боже, Твоят Единороден Син беше положен в гроба и излезе от него пълен със слава; + стори милостно верните, които чрез кръщението участват в смъртта Му, * чрез възкресението Му да постигнат радостта на вечния живот. Който с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.