Всекидневни молитви

ВСЕКИДНЕВНИ МОЛИТВИ
Знакът на Кръста
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Апостолски символ
Вярвам в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята. И в Исуса Христа, единствен Негов Син, Господ Наш, Който се заченал от Светия Дух, родил се от Дева Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпънат, умрял и погребан, слязъл в ада, на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небето, седи отдясно на Бога Отца Всемогъщия: оттам ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам в Светия Дух, светата Католическа Църква, общението на Светците, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот. Амин.
Господня молитва
Отче Наш, Който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин
Ангелски поздрав
Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе! Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба – Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници сега и на смъртния ни час. Амин.
Славословие на Света Троица
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин.
Ангел пазител
Ангеле Божи, пазителю мой, аз, който по Божията милост съм поверен на тебе, моля ти се осветявай ме, пази ме, крепи ме и ръководи ме през този ден (тази нощ). Амин.
Деяния
Деяние на вярата
Боже мой, вярвам във всичко, което светата католическа, апостолска и римска Църква ми повелява да вярвам, защото Ти, Който си непогрешима Истина, си ѝ го открил.
Деяние на надеждата
Боже мой, надявам се, че заради страданията и смъртта на Исуса Христа, ще ми дадеш благодат и помощ да правя добро на този свят, а после да се радвам на другия.
Деяние на любовта
Боже мой, обичам Те от все сърце и над всичко, защото Ти си безкрайно достоен за обичане. Обичам те и за благодатите, които си ми дал и от любов към Теб обичам ближния си, както сам себе си.
Деяние на благодарността
Покланям Ти се Боже мой и Те обичам от всичкото си сърце. Благодаря Ти, затова че си ме сътворил, направил християнин и опазил този ден. Поднасям Ти всичко онова добро, което днес съм направил и Те моля да ме освободиш от всяко зло.
Деяние на разкаянието
Боже мой, моля Ти се да ми простиш греховете. Разкайвам се от все сърце, защото като съгреших, аз изгубих Рая и заслужих пъкъла, но още повече се разкайвам, защото оскърбих безкрайната ти добрина. Обещавам, с Твоята благодат, никога вече да не Те оскърбявам.
Молитва в чест на Св. Архангел Михаил
Свети Архангеле Михаиле, помагай ни в битката със злото и бъди наша защита против подлите засади на злия дух. Смирено се молим, Бог да го разгроми, а Ти Вожде на ангелските легиони с Божията помощ изпрати в пъкъла сатаната и всички зли духове, които се въртят по този свят за гибел на душите ни. Амин.
Ангел Господен
Ангел Господен извести на Дева Мария
И Тя зачена от Светия Дух.
Радвай се благодатна Марио…
Ето слугинята Господня
Нека ми бъде по Твоята дума.
Радвай се благодатна Марио…
И Словото стана плът
И всели се между нас.
Радвай се благодатна Марио…
Моли се за нас, Света Богородице,
За да станем достойни за Христовите обещания.
Да се помолим
Молим Ти се, Всемогъщи Господи, влей в умовете ни Твоята благодат, та като познахме чрез ангела въплъщението на Христа, Твоя Син, чрез Неговото страдание и Неговата смърт, да достигнем до славата на Възкресението Му. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.
Вечен покой
Вечен покой дай им, Господи и вечната светлина да ги озари. Нека почиват в мир. Амин.