МОЛИТВИ ЗА СТРАНСТВАЩАТА ЦЪРКВАТА

Молитва за Църквата
Отче, който чрез новия съюз, осветен от Христос, Твоя Син, продължаваш да събираш народа си от всичките народи по света в единството само на един Дух, стори така че Твоята Църква, вярна на своето поръчение, да споделя радостта и надеждите на човечеството и да се прояви като квас и душа на света, за да възобнови в Христос общността на народите и да ги преобрази в Твое семейство. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Молитва за Светия Отец
О Боже, който в поредицата от приемниците на Петър си избрал Твоя раб … като заместник на Христос на земята и пастир на цялото паство, стори така, че той да утвърди братята и цялата Църква да бъде в общение с него във връзката на единството, на любовта и на мира, за да получат всички хора пастир и епископ за душите, истината и вечния живот. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за епископа
Дай, Господи, на Твоя раб … , когото в апостолското наследие си поставил да ръководи нашата Епархия, Духа на съвет и на издръжливост, Дух на знание и благочестие, та верен на своето поръчение да напътства Твоята Църква, всемирно тайнство на спасение. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.
Молитва за месната църква
Отче, който чрез отделните Църкви, странстващи по земята, показваш Църквата като една, свята, католическа и апостолска, дай на това Твое семейство, събрано около своя пастир, да расте чрез Евангелието и Евхаристията, в единство със Светия дух да стане достоверен образ на всемирното събрание на Твоя народ и средство на Христовото присъствие в света. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.
Молитва за преследваната Църква
Боже, който чрез тайната на Твоето Провидение свързваш Църквата със страданията на Христос, Твоя Син, дай над тези, които страдат от преследване, заради Твоето име, дух на търпение и на любов, за да бъдат достоверни и предани свидетели на Твоите обещания. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за свещениците
Боже, Който си установил единствения Си Син върховен и вечен свещеник, дай на тези, които Той е избрал за Свои служители и разпоредители на Светите Тайни, да бъдат бдителни и предани в службата до деня на Неговото пришествие. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Молитва за монашеските общества
Боже, който вдъхновяваш и изпълняваш всяко свято намерение, води Своя народ към живота на вечното спасение, и стори така, че Твоите чеда, които са се посветили на Тебе, изоставяйки всичко, за да последват пречистия, бедния и послушния Христос и с пълна преданост да служат на Тебе, Отче наш, и на общността на братята и сестрите за обединението на християните. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за монашески и свещенически звания
Господи, Исусе Христе, най-висши Божи пастире, Който призова апостолите и ги превърна във вестители на Добрата новина за Твоето спасение, привлечи към Себе Си горещите и благородни сърца на младите, направи ги Свои наследници. Стори да споделят Твоя копнеж за всеобщото спасение, да забележат молбите на братя и сестри по целия свят за дара на вярата и взаимната молитва. Отговаряйки на Твоя зов, нека да продължат мисията на Църковното израстване и станат солта на земята. Обърни милостивото Си призвание към сърцата на чистите и великодушни момичета; дари ги с желание за евангелско съвършенство, да се отдадат на Църквата, на Евангелието и на нуждаещите се хора, вършейки добро.
Царице на света и Майко на Църквата, вземи в ръцете си нашата молитва за обилни и свети свещенически и монашески звания и представи я на Сина Си, Исуса Христа, Нашия Господ, Който живее и царува с Бога Отца в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.
или
Боже мой, вложи в душите на много деца и младежи обич към духовното звание и стремеж към свещенството, помогни им да останат верни на този зов
и стори в нашата епархия никога да не липсват достойни и свети свещеници. Амин.
или
Исусе, Ти Си Добрият Пастир, който призова Апостолите за да станат ловци на човешките души, приближи към Теб сърцата на много младежи за да ги направиш твои ученици, и Твои последователи.
Ти Господи живееш вечно за да се застъпваш за нас, отваряш хоризонтите на целия свят, където тихата и изстрадала молитва на много братя и сестри моли за светлина за Вярата и благословението, което идва от надеждата.
Отговаряйки на Твоят зов, могат да станат сол на земята и светлина на света, за да занесат добрата новина на Евангелието навсякъде. Разпространи Твоят зов към всички отворени и щедри сърца; изпълни ги с желанието за Евангелското съвършенство и готовност да служат на Църквата и на всички хора. Амин.

 

Молитва за единството на Църквата
Всемогъщи вечни Боже, Ти Който Си съвършено единство, сърдечно Те молим, нека Църквата разпространена по целия свят, излекувана от всяко противоречие, раздяла и конфликт, да върви в пълната светлина на Евангелието. Направи така, че всички пастири изпълняват службата си с дух на себеотрицание, готови да дарят живота си за поверения им народ. Стори отношенията между всичките християни от различни вероизповедания да бъдат вдъхновени от взаимно уважение и увереност в искреното търсена на своето обединение в Христа. Благоволи да дариш благодатта на всички нас да осъзнаем, че единството се извършва всеки ден, ден след ден чрез победа над егоизма, който е в разрез с плодовете на Светия Дух. Избави ни от изкушението да осъждаме и оценяваме братята в Христовата вяра и ни дай благодатта взаимно да си служим почит и любов, по примера на Христа. Изслушай Отче, сърдечната молитва на чедата си за единство на Светата Ти Църква и ни събери в Твоето обединено Царство. Чрез Христа нашия Господ.

 

Молитва за мисиите
Истински Боже, Отец, Син и Свети Дух, молим Те за всички, които не Те познават, които не Те признават или които Те обиждат. Поддържай и вдъхновявай Своите раби, които носят към тях Евангелието. Просветли вярата, която се колебае, укрепи я, защото в този момент е още крехка. Оживи мисионерското ни усърдие. Дай ни да бъдем свидетели на Твоята благодат, изпълнени с любов, сила и вяра за Твоята слава и за спасението на света.

 

Молитва за миряните
Боже, Който си дал на света Евангелието Си, като квас за нов живот, допусни нас миряните, които изживяваме ежедневното си изпитание в служба на човешката общност, да носим на земята достоверния Христов Дух, за изграждане на Твоето царство. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Молитва за родината
Боже, който ръководиш вселената с мъдрост и любов, чуй молитвата, която ти отправяме за нашата родина: стори да преуспяват справедливостта и единството и чрез честността на гражданите и мъдростта на управниците да се постигне истински напредък в мира. Амин.

 

За гражданските власти
Всемогъщи и вечни Боже, в чиито ръце са надеждите на всеки човек и правата на народите, погледни милостиво към тези, които ни управляват, за да повишават в траен мир обществения напредък и религиозната свобода за всички народи. Чрез Христа нашия Господ. Амин.